Viktig info om tjenesten "Forsikringssum":
Forsikringssum beregner forslag til hva du bør forsikre båt og motor for.
Forsikringssummen er det maksimale beløpet du kan få utbetalt ved totalskade.
Du er IKKE garantert å få utbetalt tilsvarende forsikringssummen ved totalskade.
Forsikringsselskapene betaler som regel markedsverdi ved skadedato.
Markedsverdi er MYE lavere om vinteren enn om sommeren. (10 - 20 % lavere.)
Forsikringssummen bør dekke totalskade på årstiden med høyest markedsverdi + noe margin.
Det beregnes forslag til forsikringssum for rimeligste versjon båt og motor, uten ekstra utstyr.
Det forutsettes at produktet er ferdig reparert og i gjennomsnittlig tilstand.
Appen kan spare deg for mange penger, men må ikke brukes ved kjøp/salg. Se: "Bruktpriser".
"Overforsikring" = Du betaler for mye for en høyere forsikringssum enn du kan få ved totalhavari.
"Underforsikring" = Du får maksimalt forsikringssummen, som er mindre enn båtens markedsverdi.

Hver beregning koster kun NOK 9,-. For båt og motor samtidig 2 x 9,-. (+/- for $-kurs).
Etter valg av båt / motor og pålogging får du spørsmål før hver betaling belastes.

Les om:
Appen "Forsikringssum", grunnlag, beregninger og forutsetninger m.m.
Les om: Appen "Bruktpriser" beregner salgspris mellom private.
Les om: Datatakst - bruktpriskalkulator for forhandlere og forsikringsselskaper.
Les om: Begrep, prisalternativer, feilprising og villedende opplysninger.
Se www.boat.no - Europas største database for båter og motorer.

Installér Appen:
Forsikringssum
Installér Appen: Bruktpriser

Ansvar: Boat.no / Datatakst / utgiver / rettighetshaver fraskriver seg ethvert ansvar for mulige feil / skade / følger ved disponeringer på bakgrunn av prisopplysninger fra programmene og er uansett ikke ansvarlig for mer enn betalt lisenspris.

Opphavsrettigheter: Alle rettigheter tilhører Boat.no / Datatakst, 4887 Grimstad, Norge som har © Copyright. All form for kopiering eller etterligning er forbudt og vil føre til erstatningsansvar.

Tjenestene er levert av: www.boat.no